ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำฟ้อง ของอดีตซีอีโอฟ้อง เคพีเอ็น

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำฟ้อง ของอดีตซีอีโอฟ้อง เคพีเอ็น

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำฟ้อง ของอดีตซีอีโอฟ้อง เคพีเอ็น

 

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำฟ้อง ของอดีตซีอีโอฟ้อง เคพีเอ็น

 

ในวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลแรงงานกลางก็ได้มีการ อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีที่มีนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเคพีเอ็น พร้อมนายกฤษฎา พฤติภัทร อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด เป็นโจทก์เยื่อนต่อฟ้องบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด และพวกใน Ufabet กรณีมีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม โดยที่มีการเลิกจ้างด้วยการอ้างเหตุมีการกระทำการกู้ยืมเงินและชำระเงินกู้ยืมทำให้กลุ่มเคพีเอ็นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยมีคำพิพากษาก็ได้ให้ยกฟ้องของโจทก์ทั้งสอง เพราะด้วยการพิเคราะห์พยานและหลักฐานของโจทก์และจำเลยทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่า มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในกรณีที่ร้ายแรง และอีกทั้งยังไม่ปฏิบัติตามหลักทางบัญชี จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541