“ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด” 24 เมษายน 2565 จากปั๊มน้ำมัน ปตท.- บางจาก – เชลล์

“ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด” 24 เมษายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ อัปเดตล่าสุดจากปั๊ม

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 24 เมษายน 2565 จากปั๊มน้ำมัน ปตท.- บางจาก - เชลล์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด” กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ภายหลังจากประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 05.00 น. โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

“ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด” บางจาก (24 เม.ย.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
  “ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด” ปตท. (24 เม.ย.65 เวลา 07:00 น.)

  • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.65 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.54 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.84 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
  • เบนซิน 95 ราคา 47.06 บาท/ลิตร
  • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

  “ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด” เชลล์ (Shell) (24 เม.ย.65 เวลา 07:00 น.)

  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.04 บาท/ลิตร
  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.88 บาท/ลิตร
  • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.15 บาท/ลิตร
  • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.64 บาท/ลิตร
  • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
  • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
  • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
  • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.39 บาท/ลิตร
  • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 36.39 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าว พนันออนไลน์ เป็นราคาเดิมเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่